prepravce

Řidičské průkazy vydané do konce roku 1993 musí být vyměněny za nové nejpozději do 31. prosince 2007.

Dnem 1.7.2005 nabývá účinnosti zákon č.229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byly prodlouženy lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů.


ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ:

• od 1.7.1964 do 31.12.1993 (typy CZ 1-3) - povinná výměna do 31.12.2007;

• od 1.1.1994 do 31.12.2000 (typy CZ 4-5) - povinná výměna do 31.12.2010;

• od 1.1.2001 do 30.4.2004 (typ CZ 6) - povinná výměna do 31.12.2013.


V ČR bylo dosud vydáno cca 6,5 mil řidičských průkazů typu CZ 1 až CZ 7. Od 1.5.2004 bylo ke dni 30.11.2005 vydáno celkem 1,3 mil. řidičských průkazů typu CZ 7. K plánované výměně řidičských průkazů typu CZ 1 až CZ 6 zbývá 5,2 mil kusů. Mezní termíny výměny řidičských průkazů (viz výše) jsou stanoveny datem jejich vydání dle § 134 odstavec 2 zákona č. 411/2005 Sb., ze dne 21. září 2005.
 
Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně je smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných obrovským náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů, jak tomu bylo v praxi nedávné minulosti při kampani vyvolané některými médii. Tohoto stavu není možné dosáhnout bez základní znalosti uvedené problematiky a aktivní spoluúčasti držitelů řidičských průkazů.

Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele řidičských průkazů, které byly vydány před 1.5.2004, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. Příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností obdržely od Ministerstva dopravy upozornění na tento stav a mají k dispozici veškeré informace pro zabezpečení plynulé výměny řidičských průkazů.

 

Zdroj: MDČR

8.9.2006

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20103. Archiv anket.