prepravce

Petice za novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích

12.7.2006 vznikla Petice za novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pokud chcete Petici podpořit přečtěte si více......

Datum: 12. 7. 2006

 

Adresáti petice:

 

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

Petiční výbor

Sněmovní 4

118 26 Praha 1 - Malá Strana

 

Parlament České republiky

Senát

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01  Praha 1

 

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním, my, níže podepsaní občané České republiky požadujeme okamžitou novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích takto:

 

-          zvýšení počtu bodů dle vzoru Německa na 18.

-          přísnost trestu musí zohledňovat nebezpečnost přestupku.

-          odstranění hranice škody 50.000 v § 22/1k (může být způsobena drahým vozidlem, nesouvisí přímo s rozsahem poškození) a sjednocení ve prospěch méně ohodnoceného přestupku.

-          zrušení principu „třikrát a dost“,  dvakrát a dost nebo „jednou a dost“ s výjimkou velmi závažných přestupků související s vyšším obsahem alkoholu v krvi nebo nehodou při níž došlo k usmrcení osoby nebo vážnému zranění.

-          snížit výši pokut za přestupky úměrně průměrným příjmům v této republice, cílem pokut nemá být další skryté zdanění ve prospěch městských pokladen.

-          celkové razantní snížení bodového ohodnocení jednotlivých přestupků, např. tak, jak to má německý systém, především

o        (§ 22/1f) bod7) … předjíždění (nyní 6b, v Německu 0-4b dle situace)

o        (§ 22/1f) bod10) …při jízdě na dálnici otáčení nebo couvání v místě, kde to není dovoleno (nyní 6b)

o         (§ 22/1f bod 6) …neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky (nyní 4 body)

o         (§ 22/1f) bod6) …nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

o        (§ 22/1c))…řízení s alkoholem pod 0,3 promile (nyní 3b)

-          odebrání pravomocí městské policii tak, aby byla nutná alespoň přítomnost příslušníka státní policie a příjem z pokut nebyl příjmem města, ale státního rozpočtu.

-          přenosné dopravní značení musí být po dokončení práce na daném úseku vždy odstraněno. Pokud řidič prokáže, že na místě být neměly, nesmí obdržet trestné body ani pokutu.

-          možnost snížení počtu bodů prokázanou účastí na odborném školení po vzoru Německa

-          zrušení bodového ohodnocení porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla

-          zakomponovat toleranci 10 km/h ve městě a 15 km/h mimo město jak pokud jde o pokuty, tak o bodové ohodnocení při porušení maximální rychlosti, výše pokuty bude potom úměrná překročení rychlosti, každých  dalších 10 km ve městě a 15 km mimo město jeden bod a 500 Kč pokuty.

-          zvýšit max. rychlost na dálnicích na 140 km/h, na vybraných úsecích nových dálnic 160 km/h

-          zvýšit max. rychlost v obci v době od 24.00 do 5.00 na 60 km/h

-          zrušení bodového postihu za porušení povinnosti svícení ve dne za jasného světla a za špatné parkování

-          snížení trestních sazeb, upravené novelou zákona

-          zakomponování povinnosti pomalých vozidel umožnit předjetí dočasným odstavením na krajnici

-          ukáže-li se na odběru krve, že alkohol v těle řidiče je fyziologického původu v množství do 0,3 promile, zasahující policista nebo strážník bude mít za povinnost řidiče odvézt zpět k jeho vozidlu.

 

·     Zdůvodnění:

·     Současný zákon je šikanózní pro jinak slušné řidiče, kteří spáchají málo závažný přestupek a vyvolává u nich zbytečný nepřiměřený strach z postihu. Pokuty nejsou úměrné příjmům v ČR a jsou zbytečně vysoké, protože odradit řidiče od páchání přestupků mají body, to je jejich primární účel. Zvýšení pravomocí obecní a městské policie nevede ke zvyšování bezpečnosti, ale k takovému chování, které vede k bezohledné maximalizaci vybraných pokut za každou cenu a dalšímu skrytému zdanění občanů. Jízda s pohledem upřeným na tachometr po celou dobu jízdy místo sledování provozu je rovněž nebezpečná.

 

·     Pokud jde o bodové ohodnocení, navrhujeme inspiraci úpravou zákona v Německu.

 

·     Sdělené osobní údaje nebudou nikdy uveřejněny, budou pouze součástí předaných petičních listů příslušným institucím.

 

Petiční výbor ve složení:

Ing. Karel Vašíček, Jeřábkova 1459/8, 149 00 Praha 4

Marek Soldát, Na Perštýně 17, 110 00 Praha 1

Robert Vašíček, Jeřábkova 1459/8, 149 00 Praha 4

 

zde připojte svůj podpis

18.8.2006

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20103. Archiv anket.