prepravce

Stanovisko MD k důsledkům změny principu dovozu jednotlivých vozidel

Jak již bylo sděleno, od 1. července 2006 nabude účinnosti novela zákona o silniční dopravě, která také upravuje některá ustanovení zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Mění se podmínky pro jednotlivý dovoz silničních vozidel, která již byla provozována v jiném státě EU. Zákon počítá s neomezeným dovozem starších vozidel, pokud u nich bylo prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES, nebo bylo prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU podle předpisů platných v jiném členském státě EU.
 Tato změna byla vyvolána jednoznačným stanoviskem Evropské komise, která požadovala  úplné odstranění restrikcí v oblasti přeregistrace vozidel již dříve registrovaných v jiném státě EU do ČR. Původní požadavek na zrušení limitů pro dovoz ojetých vozidel byl od začátku roku 2006, realizace přijetím poslaneckého návrhu k již projednanému zákonu byla uskutečněna s účinností od 1.7.2006.
 Jde však o liberalizaci s určitými omezeními. Při dovozu musí být vozidlo provozované s platnými registračními doklady. Ty jsou následně úřadem odebírány. Dále je vždy požadována evidenční kontrola ve Stanici technické kontroly (STK) a technická prohlídka. Dovozce musí u vozidla prokázat typové schválení z některého členského státu EU nebo tzv. ES typové schválení (celoevropská typová homologace platná v EU). Pokud toto schválení nelze prokázat či pokud neexistuje, platí nadále omezující podmínky (stáří a EURO2) pro dovoz takovéhoto vozidla.
 Vzhledem k současnému značnému nasycení trhu ojetých vozidel v ČR nepředpokládáme razantní nárůst dovozu velmi starých vozidel. V současnosti probíhající kroky ke zvýšení kvality kontrol prováděných v STK by měly starší vozidla učinit méně atraktivními, neboť náklady na udržení řádného technického stavu jsou u těchto vozidel nepřiměřené.
 Tento liberalizační krok byl nevyhnutelný a postupně jej budou muset učinit všechny ostatní státy EU, které jej dosud neprovedly. 

 

Zdroj: MDČR

14.6.2006

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20103. Archiv anket.