prepravce

Seznámení vlády s doporučením hodnotící komise ve věci elektronického mýta

Vláda České republiky dnes byla na svém zasedání seznámena s vyhodnocením a doporučením meziresortní komise ve věci zadávacího řízení na generálního dodavatele systému výkonového zpoplatnění na vybraných komunikacích v ČR.

Místopředseda vlády a ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský informoval členy kabinetu o dosavadním postupu. Ministerstvo dopravy jako zadavatel obdrželo nabídky celkem 4 uchazečů, z nichž je každý tvořen konsorciem složeným z několika společností. Hodnotící meziresortní komise nabídky všech čtyř uchazečů posoudila a konstatovala, že tři nabídky nevyhověly zadaným kritériím. Některé nabídky neobsahovaly požadovanou technickou úroveň, např. nedostatečná odolnost proti rušení systému, jinými nedostatky byly například chybějící povinné pojištění odpovědnosti nebo bankovní záruka. Na základě doporučení komise dnes ministr dopravy podepsal Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, kteří nesplnili podmínky zadávacího řízení, a rovněž podepsal Rozhodnutí o přidělení zakázky „Poskytování služeb a dodávek vybrané infrastruktury k realizaci projektu výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR“ jednomu z uchazečů. Dále bude Ministerstvo dopravy jako zadavatel této veřejné zakázky postupovat tak jako doposud, striktně v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Ministerstvu dopravy zákon neumožňuje v tuto chvíli zveřejnit jméno vítěze zadávacího řízení, jméno konsorcia bude zveřejněno v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Důvody vyřazení budou uchazečům písemně sděleny formou rozhodnutí. Ministerstvo dopravy ponechává na jednotlivých uchazečích, zda veřejnosti podrobnosti v této věci sdělí či nikoliv. Při zveřejňování informací o výběrovém řízení se bude ministerstvo i nadále striktně řídit výše uvedeným zákonem. V souladu s tímto zněním bude tedy vítězný uchazeč zveřejněn na Centrální adrese a ve Věstníku Evropské unie.

20.11.2005

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 17200. Archiv anket.